Autor zdjęcia: startupphotos

Prowadzenie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów to nie jest zadanie dla laika

Gdyby to wszystko było takie proste, każdy mógłby sobie prowadzić księgi rachunkowe. Niestety nieznajomość prawa podatkowego nie pozwala na samodzielne zajmowanie się księgami swojej firmy wielu przedsiębiorcom. Zdarza się, że skorzystanie z pomocy fachowca w dziedzinie księgowości i rachunków takiego jak biuro rachunkowe Warszawa jest zbawienne w skutkach i przynosi wielkie korzyści przedsiębiorstwu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dobry księgowy… Czytaj dalej →

Autor zdjęcia: Seth Long

Program 500+ – realna pomoc, czy kiełbasa wyborcza

Wypłata świadczeń z programu 500+ ruszyła pełną parą w całym kraju. Większość upoważnionych do uzyskania świadczenia rodzin dostało już przelew, najczęściej z wyrównaniem za zeszłe miesiące. Choć pieniądze mają wpływać terminowo, co miesiąc, ekonomiści i analitycy finansowi już teraz bija na alarm, starając się uzmysłowić nam wszystkim jak fatalne w skutkach okazać się może to rozwiązanie. Czytaj dalej →

Autor zdjęcia: Terry Freedman

Mandat skarbowy – jakie są skutki odmowy jego przyjęcia?

Organy fiskalne posiadają uprawnienia na mocy, których mogą nakładać na przedsiębiorców mandaty skarbowe. Zanim jednak tak się stanie, przedstawiciel organu finansowego zobowiązany jest określić zarzucany podatnikowi czyn a także pouczyć go o przysługującym mu prawie do odmowy przyjęcia mandatu i skutkach prawnych takiego czynu. Jak tłumaczy, więc biuro świadczące usługi księgowe (http://gabafi.pl/oferta/uslugi-ksiegowe/), jeśli podatnik skorzysta z tego prawa, sprawa zostanie… Czytaj dalej →

Autor zdjęcia: pocketwiley

500 złotych na dziecko

Szumnie nagłośnionym Programem jest Program 500+. Świadczenie to przysługuje na: pierwsze, w tym również jedyne dziecko dla osób, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 złotych, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – dochód nie przekraczający kwoty 1 200 złotych, na drugie i każde kolejne dziecko (nie obowiązuje tu limit dochodów uzyskiwanych w rodzinie). Czytaj dalej →